Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

earth

Bản dịch

Trái Đất

We
have
to
be
responsible
for
the
earth
.

Chúng ta phải có trách nhiệm với trái đất.

Có 1 lời bình

The
earth
is
bigger
than
the
moon
.

Trái đất thì lớn hơn mặt trăng.

Có 2 lời bình

The
Earth
is
bigger
than
the
Moon
.

Trái Đất thì to hơn mặt trăng.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu