Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ear

Bản dịch

tai

He
has
an
ear
for
music
.

Anh ấy cảm âm tốt.

Có 3 lời bình

We
hear
with
our
ears
.

Chúng tôi nghe bằng những đôi tai của mình.

Có 15 lời bình

I
am
all
ears
.

Tôi lắng nghe chăm chú.

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu