Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

dry

Bản dịch

khô, sấy khô, phơi khô

My
sisters
dry
the
plates
.

Các chị của tôi lau khô những cái đĩa.

Có 11 lời bình

I
dry
my
clothes
.

Tôi sấy khô quần áo của mình.

Có 31 lời bình

They
dry
the
floor
.

Họ lau khô sàn nhà.

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu