Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu
  1. Từ điển
  2. drunk

drunk

Bản dịch

I
have
not
drunk
water
today
.

Tôi đã không uống nước hôm nay.

Có 18 lời bình

I
have
never
drunk
beer
.

Tôi chưa bao giờ uống bia.

Có 13 lời bình

I
have
drunk
some
milk
.

Tôi đã uống một chút sữa.

Có 16 lời bình

Tất cả thể động từ của drink

ngôihiện tạiquá khứ
Idrinkdrank
he/she/itdrinksdrank
you/we/theydrinkdrank

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu