Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

drive

Bản dịch

lái

I
drive
for
an
hour
to
my
friend
's
house
.

Tôi lái xe đến nhà bạn tôi trong một giờ.

Có 4 lời bình

When
I
drive
,
I
think
.

Khi tôi lái xe, tôi suy nghĩ.

Có 22 lời bình

I
drive
the
car
.

Tôi lái chiếc xe ô tô.

Có 27 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu