Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

drinks

Bản dịch

The
woman
drinks
water
.

Người phụ nữ uống nước.

Có 144 lời bình

He
drinks
water
.

Anh ấy uống nước.

Có 57 lời bình

The
girl
drinks
water
.

Cô gái uống nước.

Có 80 lời bình

Tất cả thể động từ của drink

ngôihiện tạiquá khứ
Idrinkdrank
he/she/itdrinksdrank
you/we/theydrinkdrank

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu