Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

drink

Bản dịch

uống, dùng

I
drink
and
I
eat
.

Tôi uống và tôi ăn.

Có 119 lời bình

I
eat
and
drink
.

Tôi ăn và uống.

Có 147 lời bình

I
drink
water
.

Tôi uống nước.

Có 55 lời bình

Tất cả thể động từ của drink

ngôihiện tạiquá khứ
Idrinkdrank
he/she/itdrinksdrank
you/we/theydrinkdrank

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu