Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

dreams

Bản dịch

những giấc mơ, những giấc mộng

Chia động từ của dream

You
are
in
my
dreams
.

Bạn thì ở trong những giấc mơ của tôi.

Có 3 lời bình

Your
dreams

Những giấc mơ của bạn

Có 5 lời bình

No
normal
humans
have
these
dreams
.

Không có người bình thường nào có những giấc mơ này.

Tất cả thể động từ của dream

ngôihiện tạiquá khứ
Idreamdreameddreamt
he/she/itdreamsdreameddreamt
you/we/theydreamdreameddreamt

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu