Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

dream

Bản dịch

mơ, giấc mơ (noun)

The
dream

Giấc mơ

Có 3 lời bình

You
are
in
my
dreams
.

Bạn thì ở trong những giấc mơ của tôi.

Có 3 lời bình

Your
dreams

Những giấc mơ của bạn

Có 5 lời bình

Tất cả thể động từ của dream

ngôihiện tạiquá khứ
Idreamdreameddreamt
he/she/itdreamsdreameddreamt
you/we/theydreamdreameddreamt

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu