Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

down

Bản dịch

xuống

A
book
never
lets
us
down
.

Một cuốn sách không bao giờ làm chúng tôi thất vọng.

Có 8 lời bình

The
sun
goes
down
in
two
hours
.

Mặt trời lặn trong hai tiếng.

Có 3 lời bình

He
looks
down
.

Anh ấy nhìn xuống.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu