Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

doubt

Bản dịch

sự nghi ngờ, sự ngờ vực

I
have
a
doubt
in
my
mind
.

Tôi có một nghi ngờ trong đầu.

Có 6 lời bình

There
is
no
doubt
.

Không có nghi ngờ gì cả.

Có 7 lời bình

The
doubt

Sự nghi ngờ

Có 11 lời bình

Tất cả thể động từ của doubt

ngôihiện tạiquá khứ
Idoubtdoubted
he/she/itdoubtsdoubted
you/we/theydoubtdoubted

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu