Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

dot

Bản dịch

chấm

There
are
many
dots
on
the
picture
.

Có nhiều chấm trên bức tranh.

Có 9 lời bình

How
many
dots
do
you
see
?

Bạn thấy bao nhiêu chấm?

Có 6 lời bình

I
have
a
shirt
with
black
and
white
dots
.

Tôi có một cái áo sơ mi với những chấm màu đen và màu trắng.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu