Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

door

Bản dịch

cửa

No
,
not
the
door
.

Không, không phải cánh cửa.

Có 1 lời bình

You
open
the
door
.

Bạn mở cánh cửa ra.

Có 2 lời bình

Open
the
door
.

Mở cửa ra.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu