Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

dollar

Bản dịch

đô la

I
am
giving
you
one
dollar
.

Tôi đang đưa bạn một đô la.

Có 6 lời bình

She
does
not
have
more
than
fifteen
dollars
.

Cô ấy không có nhiều hơn mười lăm đô la.

Có 2 lời bình

About
one
hundred
and
fifty
dollars

Khoảng một trăm năm mươi đô la

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu