Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

doing

Bản dịch

đang làm, đang thực hiện

Chia động từ của do

Today
is
the
last
day
,
what
are
you
doing
?

Hôm nay là ngày cuối cùng, bạn đang làm cái gì vậy?

Có 12 lời bình

What
are
you
doing
next
Sunday
?

Bạn sẽ làm gì chủ nhật tới?

Có 6 lời bình

How
are
you
doing
?

Bạn thế nào rồi?

Có 11 lời bình

Tất cả thể động từ của do

ngôihiện tạiquá khứ
Idodid
he/she/itdoesdid
you/we/theydodid

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu