Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

dog

Bản dịch

chó, con chó, chú chó

We
have
a
cat
and
a
dog
.

Chúng tôi có một con mèo và một con chó.

Có 48 lời bình

We
have
a
dog
.

Chúng tôi có một con chó.

Có 22 lời bình

I
have
a
dog
.

Tôi có một con chó.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu