Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

does

Bản dịch

làm, (unstranslated)

Chia động từ của do

My
room
does
not
have
any
windows
.

Phòng của tôi không bất cái cửa sổ nào.

Có 12 lời bình

Does
the
boy
have
a
dog
or
a
cat
?

Cậu một con chó hay một con mèo?

Có 14 lời bình

The
watch
does
not
have
a
battery
.

Cái đồng hồ đeo tay không một cục pin.

Có 43 lời bình

Tất cả thể động từ của do

ngôihiện tạiquá khứ
Idodid
he/she/itdoesdid
you/we/theydodid

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu