Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

documents

Bản dịch

My
parents
have
the
documents
.

Bố mẹ của tôi có những văn bản.

Có 22 lời bình

The
documents
are
on
the
desk
.

Những tài liệu ở trên bàn.

Có 3 lời bình

Who
has
the
documents
?

Ai có các văn bản?

Có 4 lời bình

Tất cả thể động từ của document

ngôihiện tạiquá khứ
Idocumentdocumented
he/she/itdocumentsdocumented
you/we/theydocumentdocumented

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu