Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

doctor

Bản dịch

bác sĩ

I
am
the
second
doctor
.

Tôi là người bác sĩ thứ hai.

Có 49 lời bình

My
wife
is
a
doctor
.

Vợ của tôi là một bác sĩ.

Có 21 lời bình

I
need
a
doctor
.

Tôi cần một bác sĩ.

Có 23 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu