Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

do

Bản dịch

làm, (auxiliary verb)

He
did
not
do
anything
.

Anh ta đã không làm bất cứ việc .

Có 14 lời bình

What
did
she
do
on
Sunday
?

ta đã làm vào ngày chủ nhật ?

Có 16 lời bình

Why
did
you
do
it
?

Tại sao bạn đã làm ?

Có 3 lời bình

Tất cả thể động từ của do

ngôihiện tạiquá khứ
Idodid
he/she/itdoesdid
you/we/theydodid

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu