Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

district

Bản dịch

quận

We
live
and
work
in
the
same
district
.

Chúng tôi sống và làm việc ở cùng quận.

Có 8 lời bình

The
artist
is
in
the
district
.

Người nghệ sĩ ở trong quận.

Có 10 lời bình

The
district

Quận

Có 30 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu