Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

disease

Bản dịch

căn bệnh, bệnh dịch

The
disease
has
four
stages
.

Căn bệnh có bốn giai đoạn.

Có 10 lời bình

What
disease
does
he
have
?

Anh ấy có bệnh gì?

Có 9 lời bình

What
disease
do
I
have
?

Tôi có bệnh gì?

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu