Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

discussion

Bản dịch

cuộc thảo luận

I
do
not
want
to
start
a
discussion
.

Tôi không muốn bắt đầu một cuộc thảo luận.

Có 8 lời bình

The
discussion
is
over
.

Cuộc thảo luận kết thúc.

Có 11 lời bình

I
do
not
want
to
start
a
discussion
.

Tôi không muốn bắt đầu một cuộc thảo luận.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu