Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

director

Bản dịch

giám đốc, đạo diễn

You
take
coffee
to
the
director
.

Bạn đem cà phê đến cho giám đốc.

Có 23 lời bình

The
director
wants
coffee
with
milk
.

Giám đốc muốn cà phê với sữa.

Có 30 lời bình

Her
father
is
the
director
.

Bố của cô ấy là đạo diễn.

Có 58 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu