Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

direction

Bản dịch

hướng, phương hướng, chỉ thị

He
goes
in
the
opposite
direction
.

Anh ta đi về hướng ngược lại.

Có 3 lời bình

You
go
in
that
direction
.

Bạn đi hướng đó.

Có 11 lời bình

I
want
her
to
read
these
directions
.

Tôi muốn cô ta đọc những chỉ thị này.

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu