Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

dinner

Bản dịch

bữa tối

The
dinner
is
fish
and
soup
.

Bữa tối là món cá và món súp.

Có 43 lời bình

The
man
has
dinner
.

Người đàn ông ăn bữa tối.

Có 50 lời bình

We
have
dinner
.

Chúng tôi ăn bữa tối.

Có 32 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu