Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

different

Bản dịch

khác, khác nhau

My
shirt
has
different
colors
.

Chiếc áo của tôi có những màu sắc khác nhau.

Có 6 lời bình

Birds
and
ducks
are
different
animals
.

Chim và vịt là những loài thú khác nhau.

Có 2 lời bình

He
has
horses
in
different
colors
.

Anh ấy có những con ngựa khác màu nhau.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu