Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

diet

Bản dịch

chế độ ăn kiêng, chế độ ăn uống

Do
I
have
to
change
my
diet
?

Tôi có phải thay đổi chế độ ăn uống của mình không?

Có 3 lời bình

The
athlete
has
a
good
diet
.

Người vận động viên có một chế độ ăn uống tốt.

Có 5 lời bình

I
am
on
a
diet
.

Tôi đang ăn kiêng.

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu