Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

died

Bản dịch

He
died
recently
.

Ông ấy mới chết.

Có 10 lời bình

They
died
.

Họ đã qua đời.

Có 20 lời bình

She
died
.

Cô ấy đã chết.

Có 22 lời bình

Tất cả thể động từ của die

ngôihiện tạiquá khứ
Idiedied
he/she/itdiesdied
you/we/theydiedied

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu