Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

die

Bản dịch

chết

How
does
the
bird
die
?

Con chim chết như thế nào?

Có 15 lời bình

Nobody
wants
to
die
.

Không ai muốn chết cả.

Có 20 lời bình

I
am
ready
to
die
.

Tôi sẵn sàng để chết.

Có 36 lời bình

Tất cả thể động từ của die

ngôihiện tạiquá khứ
Idiedied
he/she/itdiesdied
you/we/theydiedied

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu