Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

developed

Bản dịch

It
has
developed
into
a
very
large
city
.

đã phát triển thành một thành phố rất lớn.

Có 2 lời bình

The
director
has
developed
a
few
ideas
.

Giám đốc đã phát triển một vài ý tưởng.

Có 4 lời bình

We
have
developed
a
car
.

Chúng tôi đã phát triển một chiếc xe.

Có 23 lời bình

Tất cả thể động từ của develop

ngôihiện tạiquá khứ
Idevelopdeveloped
he/she/itdevelopsdeveloped
you/we/theydevelopdeveloped

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu