Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

design

Bản dịch

thiết kế, đồ án

I
design
a
shirt
.

Tôi thiết kế một chiếc áo.

Có 58 lời bình

We
design
them
.

Chúng tôi thiết kế chúng.

Có 32 lời bình

We
design
it
.

Chúng tôi thiết kế nó.

Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu