Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

departure

Bản dịch

sự khởi hành, sự ra đi, sự xuất phát

The
departure
is
in
an
hour
.

Sự khởi hành thì trong vòng một giờ.

Có 17 lời bình

What
is
the
departure
time
?

Giờ khởi hành là khi nào?

Có 8 lời bình

The
departure

Sự khởi hành

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu