Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

department

Bản dịch

ban, bộ phận, ban ngành

He
works
in
the
shoe
department
.

Anh ấy làm việc ở bộ phận bán giày.

Có 18 lời bình

We
work
in
the
same
department
.

Chúng tôi làm việc ở cùng bộ phận.

Có 3 lời bình

What
is
your
department
?

Ban ngành của bạn là gì?

Có 20 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu