Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

delivery

Bản dịch

sự giao hàng

All
prices
include
the
delivery
.

Tất cả giá bao gồm phí chuyển phát.

Có 1 lời bình

The
delivery

Sự giao hàng

Có 16 lời bình

All
prices
include
the
delivery
.

Tất cả giá bao gồm phí chuyển phát.

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu