Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

deliver

Bản dịch

giao

You
deliver
newspapers
in
the
morning
.

Bạn giao những tờ báo trong buổi sáng.

Có 3 lời bình

I
deliver
letters
.

Tôi giao những lá thư.

Có 8 lời bình

I
deliver
food
.

Tôi giao đồ ăn.

Có 22 lời bình

Tất cả thể động từ của deliver

ngôihiện tạiquá khứ
Ideliverdelivered
he/she/itdeliversdelivered
you/we/theydeliverdelivered

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu