Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

definitely

Bản dịch

chắc chắn, nhất định

He
is
definitely
not
an
artist
.

Anh ấy chắc chắn không phải là một nghệ sĩ.

Có 12 lời bình

It
is
definitely
not
me
.

chắc chắn không phải là tôi.

Có 10 lời bình

He
definitely
likes
her
.

Anh ấy chắc chắn thích cô ấy.

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu