Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

define

Bản dịch

định nghĩa

He
is
going
to
define
the
response
.

Anh ấy sẽ định nghĩa câu trả lời.

Có 3 lời bình

I
am
going
to
define
it
.

Tôi sẽ định nghĩa nó.

Có 8 lời bình

How
do
you
define
success
?

Bạn định nghĩa sự thành công như thế nào?

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu