Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

deep

Bản dịch

đậm, sâu, sâu sắc

It
is
a
deep
question
.

Nó là một câu hỏi sâu sắc.

Có 17 lời bình

Do
not
swim
in
deep
water
.

Đừng bơi ở nơi nước sâu.

Có 10 lời bình

The
pool
is
possibly
deep
.

Hồ bơi có thể là sâu.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu