Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

december

Bản dịch

tháng Mười Hai, tháng Chạp

From
October
to
December

Từ tháng Mười đến tháng Mười Hai

Có 44 lời bình

December
is
a
month
.

Tháng Mười Hai là một tháng.

Có 24 lời bình

I
like
December
.

Tôi thích tháng Mười Hai.

Có 20 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu