Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

decades

Bản dịch

nhiều thập kỷ, những thập kỷ

They
work
for
decades
.

Họ làm việc trong nhiều thập kỷ.

Có 16 lời bình

Decades
and
years

Những thập kỷ và những năm

Có 24 lời bình

Over
decades

Qua nhiều thập kỉ

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu