Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

decade

Bản dịch

thập kỉ

A
decade

Một thập kỷ

Có 16 lời bình

The
decade

Thập kỷ

Có 27 lời bình

They
work
for
decades
.

Họ làm việc trong nhiều thập kỷ.

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu