Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

day

Bản dịch

ngày

Today
is
not
my
day
.

Hôm nay không là ngày của tôi.

Có 24 lời bình

What
day
is
tomorrow
?

Ngày mai là ngày thứ mấy?

Có 47 lời bình

Monday
is
a
day
.

Thứ Hai là một ngày.

Có 51 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu