Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

daughter

Bản dịch

con gái, cô con gái, đứa con gái

I
am
my
parents
'
daughter
.

Tôi là con gái của ba mẹ tôi.

Có 17 lời bình

You
know
my
daughter
.

Bạn biết con gái của tôi.

Có 21 lời bình

My
daughter
eats
pasta
.

Con gái của tôi ăn mì Ý.

Có 21 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu