Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

dance

Bản dịch

nhảy, múa, nhảy múa

She
works
with
different
theater
,
music
and
dance
schools
.

Cô ấy làm việc với các trường sân khấu, âm nhạc và khiêu vũ khác nhau.

Có 11 lời bình

When
did
you
see
her
dance
with
him
?

Bạn đã thấy cô ta nhảy với anh ta khi nào?

Có 1 lời bình

She
works
with
different
theater
,
music
and
dance
schools
.

Cô ấy làm việc với các trường sân khấu, âm nhạc và khiêu vũ khác nhau.

Có 11 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu