Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cycle

Bản dịch

chu kỳ, chu trình, vòng

I
am
studying
the
life
cycle
of
the
spider
.

Tôi đang nghiên cứu vòng đời của nhện.

Có 1 lời bình

The
moon
has
a
cycle
.

Mặt trăng có một chu kỳ.

Có 7 lời bình

The
cycle
continues
.

Chu kỳ tiếp tục.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu