Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cuts

Bản dịch

cắt ngang, chia cắt

Chia động từ của cut

He
cuts
the
sandwich
.

Anh ấy cắt bánh sandwich.

Có 8 lời bình

He
cuts
the
cheese
.

Anh ấy cắt phô mai.

Có 7 lời bình

He
cuts
the
bread
.

Anh ấy cắt bánh mì.

Có 6 lời bình

Tất cả thể động từ của cut

ngôihiện tạiquá khứ
Icutcut
he/she/itcutscut
you/we/theycutcut

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu