Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cup

Bản dịch

ly, cốc, tách

We
have
a
white
cup
.

Chúng tôi có một chiếc cốc màu trắng.

Có 2 lời bình

It
is
not
my
cup
.

Nó không phải là cốc của tôi.

Có 8 lời bình

A
cup
of
coffee

Một cốc cà phê

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu