Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

culture

Bản dịch

văn hoá, nền văn hóa

It
is
my
culture
.

Nó là văn hóa của tôi.

Có 42 lời bình

Different
countries
have
different
cultures
.

Những nước khác nhau có những nền văn hóa khác nhau.

Có 4 lời bình

My
friends
come
from
different
cultures
.

Bạn bè của tôi đến từ những nền văn hóa khác nhau.

Có 19 lời bình

Tất cả thể động từ của culture

ngôihiện tạiquá khứ
Iculturecultured
he/she/itculturescultured
you/we/theyculturecultured

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu