Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cultural

Bản dịch

văn hoá (adj)

We
like
the
cultural
weeks
.

Chúng tôi thích những tuần lễ văn hóa.

Có 5 lời bình

They
write
for
a
cultural
newspaper
.

Họ viết cho một tờ báo văn hóa.

Có 4 lời bình

Is
it
cultural
?

Nó có tính văn hóa không?

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu